ta  e 

機油濾清器 25195785

Outer Diameter : 56 mm
Inner Diameter : 26.4 mm
Height : 117 mm
  

適用品牌

 • 雪佛蘭

適用車型

汽車品牌車型發動機 排量功率類型年份參數
雪佛蘭
雪佛蘭 AVEO Hatchback (T300) 2011/03-
AVEO Hatchback (T300) 1.2A 12 XEL   1229514Hatchback 2011-
AVEO Hatchback (T300) 1.2A 12 XER   1229634Hatchback 2011-
AVEO Hatchback (T300) 1.2 LPGA 12 XER   1229634Hatchback 2012-
AVEO Hatchback (T300) 1.4A 14 XER   1398744Hatchback 2011-
AVEO Hatchback (T300) 1.4 TurboLUJ   13641034Hatchback 2013-
AVEO Hatchback (T300) 1.6F16D4   1598854Hatchback 2011-
雪佛蘭 AVEO Saloon (T300) 2011/03-
AVEO Saloon (T300) 1.2A 12 XER   1229634Saloon 2011-
AVEO Saloon (T300) 1.2A 12 XEL   1229514Saloon 2011-
AVEO Saloon (T300) 1.2 LPGA 12 XER   1229634Saloon 2012-
AVEO Saloon (T300) 1.4A 14 XER   1398744Saloon 2011-
AVEO Saloon (T300) 1.6F16D4   1598854Saloon 2011-
雪佛蘭 科魯茲四門轎車 2009/05-
科魯茲四門轎車 1.4A 14 NET  LUV  LUJ   13641034Saloon 2010-
科魯茲四門轎車 1.6F16D4   1598914Saloon 2009-
科魯茲四門轎車 1.6F16D3   1598804Saloon 2009-
科魯茲四門轎車 1.6LDE   1598864Saloon 2012-
科魯茲四門轎車 1.82H0   17961044Saloon 2009-
雪佛蘭 CRUZE Hatchback (J305) 2010/12-
CRUZE Hatchback (J305) 1.4LUJ   13641034Hatchback 2012-
CRUZE Hatchback (J305) 1.6F16D4   1598914Hatchback 2011-
CRUZE Hatchback (J305) 1.6F16D4   1598864Hatchback 2012-
CRUZE Hatchback (J305) 1.8F18D4   17961044Hatchback 2011-
CRUZE Hatchback (J305) 1.8F18D4   17961034Hatchback 2011-
雪佛蘭 CRUZE Station Wagon (J308) 2012/08-
CRUZE Station Wagon (J308) 1.4LUJ   13641034Estate 2012-
CRUZE Station Wagon (J308) 1.82H0   17961044Estate 2012-
雪佛蘭 ORLANDO (J309) 2010/12-
ORLANDO (J309) 1.4LUJ   13621034MPV 2012-
ORLANDO (J309) 1.8F18D4   17961044MPV 2011-
雪佛蘭 TRAX 2012/12-
TRAX 1.4LUJ   13641034Closed Off-Road Vehicle 2012-
TRAX 1.4 AWDLUJ   13641034Closed Off-Road Vehicle 2012-
TRAX 1.4 LPGA 14 NET  B 14 NET   13641034Closed Off-Road Vehicle 2013-
TRAX 1.82H0  F18D4   17961034Closed Off-Road Vehicle 2013-
TRAX 1.8 AWD2H0  F18D4   17961034Closed Off-Road Vehicle 2013-

適用發動機

 • 雪佛蘭 2H0
 • 雪佛蘭 A 12 XEL
 • 雪佛蘭 A 12 XER
 • 雪佛蘭 A 14 NET
 • 雪佛蘭 A 14 XER
 • 雪佛蘭 B 14 NET
 • 雪佛蘭 F16D3
 • 雪佛蘭 F16D4
 • 雪佛蘭 F18D4
 • 雪佛蘭 LDE
 • 雪佛蘭 LUJ
 • 雪佛蘭 LUV

參考號

廠商 號碼 號碼
AMC FILTER DO-7** DO72*
KAVO PARTS DO-7** DO72*
廠商 號碼 號碼
OE 251957** 251957**
關閉
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/參數

    標注名稱尺寸范圍單位
        

    聯系客服

    客服電話:020-36390347