ta  e 

整流器 9948715

  

適用品牌

 • 菲亞特

適用車型

汽車品牌車型發動機 排量功率類型年份參數
菲亞特
菲亞特 布拉娃掀背/兩廂車(182) 1995/10-2003/06
布拉娃掀背/兩廂車(182) 1.9 D160 A7.000   1929484Hatchback 1995-2001
菲亞特 博悅 I 1995/10-2001/10
博悅 I 1.9 D160 A7.000   1929484Hatchback 1995-2001
菲亞特 派力奧掀背/兩廂車(178BX) 1996/04-
派力奧掀背/兩廂車(178BX) 1.6 16V 1581784Hatchback 1996-2003
派力奧掀背/兩廂車(178BX) 1.7 D176 B3.000   1698424Hatchback 1996-2002
派力奧掀背/兩廂車(178BX) 1.7 TD176 A5.000   1697524Hatchback 1997-2003
菲亞特 派力奧旅行車(178DX) 1996/04-
派力奧旅行車(178DX) 1.5 EX 1497564Estate 1997-1999
派力奧旅行車(178DX) 1.7 TD176 A3.000   1698514Estate 1996-2001
派力奧旅行車(178DX) 1.7 TD176 A5.000   1697534Estate 1997-
菲亞特 朋多兩廂(176) 1993/09-1999/09
朋多兩廂(176) 1.7 TD176 A5.000   1698524Hatchback 1994-1999
朋多兩廂(176) 1.7 TD176 A3.000   1698514Hatchback 1994-1999
朋多兩廂(176) 1.7 TD176 B7.000   1698464Hatchback 1996-1999
菲亞特 朋多箱式車(176L) 1996/04-2000/02
朋多箱式車(176L) 1.7 TD176 A5.000   1698524Box 1996-2000
朋多箱式車(176L) 1.7 TD176 B7.000   1698464Box 1996-1999
菲亞特 西耶那四門轎車 1996/04-2013/10
西耶那四門轎車 1.7 D178 C9.066   1697464Saloon 1999-2009
西耶那四門轎車 1.7 D176 A3.000   1697524Saloon 2002-2009
西耶那四門轎車 1.7 TD176 A3.000   1697514Saloon 2006-2009
菲亞特 斯特拉達皮卡車(178E) 1998/02-
斯特拉達皮卡車(178E) 1.7 TD176 A3.000   1698514Pickup 1999-2006

適用發動機

 • 菲亞特 160 A7.000
 • 菲亞特 176 A3.000
 • 菲亞特 176 A5.000
 • 菲亞特 176 B3.000
 • 菲亞特 176 B7.000
 • 菲亞特 178 C9.066

參考號

廠商 號碼 號碼
BOSCH F 00M 113 2** F00M1132**
BOSCH F 00M 113 2** F00M1132**
廠商 號碼 號碼
OE 99487** 99487**
關閉
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/參數

    標注名稱尺寸范圍單位
        

    聯系客服

    客服電話:020-36390347