ta  e 

剎車調整臂 345 420 78 38

  

適用品牌

 • 奔馳

適用車型

汽車品牌車型發動機 排量功率類型年份參數
奔馳
奔馳 阿克索卡車第二代 2004/10-
阿克索卡車第二代 3340 K, 3341 KOM 457.956   119672956Dump Truck 2004-
阿克索卡車第二代 3340 S, 3341 SOM 457.962   119672956Truck Tractor 2009-
阿克索卡車第二代 3340, 3341OM 457.937   119672956Platform / Chassis 2004-
阿克索卡車第二代 3343 KOM 457.910   119673156Dump Truck 2011-
阿克索卡車第二代 3343 SOM 457.910   119673156Truck Tractor 2011-
阿克索卡車第二代 3344 KOM 457.956   119673156Dump Truck 2011-
阿克索卡車第二代 4140OM 457.910   119672956Platform / Chassis 2011-
阿克索卡車第二代 4144OM 457.910   119673156Platform / Chassis 2011-

適用發動機

 • 奔馳 OM 457.910
 • 奔馳 OM 457.937
 • 奔馳 OM 457.956
 • 奔馳 OM 457.962

參考號

廠商 號碼 號碼
OE 345 420 78 ** 34542078**
廠商 號碼 號碼
WABCO 433 536 51* * 43353651**
關閉
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/參數

    標注名稱尺寸范圍單位
        

    聯系客服

    客服電話:020-36390347