ta  e 

火花塞膠套 000 159 48 42

  

適用品牌

 • 奔馳

適用車型

汽車品牌車型發動機 排量功率類型年份參數
奔馳
奔馳 C級四門轎車(W203) 2000/05-2007/12
C級四門轎車(W203) C 180 Kompressor (203.046)M 271.946   17961054Saloon 2002-2007
C級四門轎車(W203) C 200 CGI Kompressor (203.043)M 271.942   17961254Saloon 2003-2007
C級四門轎車(W203) C 200 Kompressor (203.042)M 271.940   17961204Saloon 2002-2007
C級四門轎車(W203) C 230 Kompressor (203.040)M 271.948   17961414Saloon 2004-2007
奔馳 C級四門轎車(W204) 2007/01-2014/01
C級四門轎車(W204) C 180 Kompressor (204.046)M 271.952   17961154Saloon 2007-2014
C級四門轎車(W204) C 200 Kompressor (204.041)M 271.950   17961354Saloon 2007-2014
奔馳 C級雙門跑車(CL203) 2001/03-2011/06
C級雙門跑車(CL203) C 160 Kompressor (203.730)M 271.921   1796904Coupe 2002-2008
C級雙門跑車(CL203) C 180 Kompressor (203.746)M 271.946   17961054Coupe 2002-2008
C級雙門跑車(CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743)M 271.942   17961254Coupe 2003-2008
C級雙門跑車(CL203) C 200 Kompressor (203.742)M 271.940   17961204Coupe 2002-2008
C級雙門跑車(CL203) C 230 Kompressor (203.740)M 271.948   17961414Coupe 2002-2008
奔馳 C級旅行車(S203) 2001/03-2007/08
C級旅行車(S203) C 180 Kompressor (203.246)M 271.946   17961054Estate 2002-2007
C級旅行車(S203) C 200 CGI Kompressor (203.243)M 271.942   17961254Estate 2003-2007
C級旅行車(S203) C 200 Kompressor (203.242)M 271.940   17961204Estate 2002-2007
C級旅行車(S203) C 230 Kompressor (203.240)M 271.948   17961414Estate 2004-2007
奔馳 C級旅行車(S204) 2007/08-2014/08
C級旅行車(S204) C 180 Kompressor (204.246)M 271.952   17961154Estate 2007-2014
C級旅行車(S204) C 200 Kompressor (204.241)M 271.950   17961354Estate 2007-2014
奔馳 CLC-CLASS (CL203) 2008/05-2011/06
CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746)M 271.946   17961054Coupe 2008-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741)M 271.955   17961354Coupe 2008-2011
奔馳 CLK雙門跑車(C209) 2002/05-2010/03
CLK雙門跑車(C209) 200 CGI (209.343)M 271.942   17961254Coupe 2003-2009
CLK雙門跑車(C209) 200 Kompressor (209.341)M 271.955   17961354Coupe 2006-2009
CLK雙門跑車(C209) 200 Kompressor (209.342)M 271.940   17961204Coupe 2002-2009
奔馳 CLK敞篷車(A209) 2003/02-2010/03
CLK敞篷車(A209) CLK 200 CGI (209.443, 209.343)M 271.942   17961254Convertible 2003-2010
CLK敞篷車(A209) CLK 200 Kompressor (209.441)M 271.955   17961354Convertible 2006-2010
CLK敞篷車(A209) CLK 200 Kompressor (209.442)M 271.940   17961204Convertible 2003-2010
奔馳 E級四門轎車(W211) 2002/03-2009/03
E級四門轎車(W211) E 200 CGIM 271.946   17961254Saloon 2002-2008
E級四門轎車(W211) E 200 Kompressor (211.041)M 271.956   17961354Saloon 2006-2008
E級四門轎車(W211) E 200 Kompressor (211.042)M 271.941   17961204Saloon 2002-2008
E級四門轎車(W211) E 200 NGT (211.041)M 271.941   17961204Saloon 2004-2008
奔馳 E級旅行車(S211) 2003/02-2009/07
E級旅行車(S211) E 200 Kompressor (211.241)M 271.956   17961354Estate 2006-2009
E級旅行車(S211) E 200 T Kompressor (211.242)M 271.941   17961204Estate 2003-2009
奔馳 SLK敞篷車(R171) 2004/03-2011/12
SLK敞篷車(R171) 200 Kompressor (171.442)M 271.944   17951204Convertible 2004-2011
SLK敞篷車(R171) 200 Kompressor (171.445)M 271.954   17961354Convertible 2008-2011

適用發動機

 • 奔馳 M 271.921
 • 奔馳 M 271.940
 • 奔馳 M 271.941
 • 奔馳 M 271.942
 • 奔馳 M 271.944
 • 奔馳 M 271.946
 • 奔馳 M 271.948
 • 奔馳 M 271.950
 • 奔馳 M 271.952
 • 奔馳 M 271.954
 • 奔馳 M 271.955
 • 奔馳 M 271.956

參考號

廠商 號碼 號碼
BBT 17-3** 1739*
BERU 0 010 020 0** 00100200**
BERU GS 2* GS2*
廠商 號碼 號碼
JANMOR JM11**S JM11**S
OE 000 159 48 ** 00015948**
OE A 000 159 48 ** A00015948**
關閉
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/參數

    標注名稱尺寸范圍單位
        

    聯系客服

    客服電話:020-36390347