ta  e 

減振器平面軸承 996 343 515 04

Front Axle
  

適用品牌

 • 保時捷

適用車型

汽車品牌車型發動機 排量功率類型年份參數
保時捷
保時捷 911雙門跑車(997) 2004/07-2012/12
911雙門跑車(997) 3.6 CarreraM 96.05   35962396Coupe 2004-2008
911雙門跑車(997) 3.6 CarreraM 96.05   35962426Coupe 2004-2008
911雙門跑車(997) 3.6 CarreraM 96.05   35962356Coupe 2004-2005
911雙門跑車(997) 3.6 CarreraMA1.02   36142546Coupe 2008-2011
911雙門跑車(997) 3.8 Carrera SM 97.01   38242616Coupe 2004-2008
911雙門跑車(997) 3.8 Carrera SM 97.01   38242646Coupe 2004-2008
911雙門跑車(997) 3.8 Carrera SM 97.01S   38242806Coupe 2005-2008
911雙門跑車(997) 3.8 Carrera SMA1.01   38002836Coupe 2008-2011
保時捷 911敞篷車(997) 2005/04-2012/12
911敞篷車(997) 3.6 CarreraM 96.05   35962426Convertible 2005-2008
911敞篷車(997) 3.6 CarreraM 96.05   35962396Convertible 2005-2008
911敞篷車(997) 3.6 CarreraMA1.02   36142546Convertible 2008-2011
911敞篷車(997) 3.8 Carrera SM 97.01   38242616Convertible 2005-2008
911敞篷車(997) 3.8 Carrera SM 97.01   38242646Convertible 2005-2008
911敞篷車(997) 3.8 Carrera SM 97.01S   38242806Convertible 2005-2008
911敞篷車(997) 3.8 Carrera SMA1.01   38002836Convertible 2008-2011
保時捷 博斯特敞篷車 2004/11-2011/12
博斯特敞篷車 2.7M 96.25   26871626Convertible 2004-2005
博斯特敞篷車 2.7M 96.25   26871766Convertible 2004-2006
博斯特敞篷車 2.7M 97.20   26871806Convertible 2006-2009
博斯特敞篷車 2.7M 97.20   26871796Convertible 2006-2008
博斯特敞篷車 2.9MA1.20   28931886Convertible 2009-2011
博斯特敞篷車 3.2 31791866Convertible 2004-2005
博斯特敞篷車 S 3.2M 96.26   31792066Convertible 2004-2006
博斯特敞篷車 S 3.4M 97.21   33872176Convertible 2006-2009
博斯特敞篷車 S 3.4M 97.22   33872236Convertible 2008-2009
博斯特敞篷車 S 3.4MA1.21   34362286Convertible 2009-2011
保時捷 BOXSTER Spyder (987) 2007/09-2011/12
BOXSTER Spyder (987) 3.4MA1.21   34362316Convertible 2009-2011
BOXSTER Spyder (987) 3.4MA1.21   34362356Convertible 2010-2011
BOXSTER Spyder (987) 3.4 RS 60M 97.22   33872236Convertible 2007-2008
保時捷 凱門雙門跑車 2005/11-2013/12
凱門雙門跑車 2.7M 97.20   26871806Coupe 2006-2009
凱門雙門跑車 2.7MA1.22   27062056Coupe 2012-2013
凱門雙門跑車 2.9MA1.20   28931956Coupe 2009-2012
凱門雙門跑車 R 3.4MA1.21   34362436Coupe 2011-2013
凱門雙門跑車 S 3,4 SportM 97.22   33872236Coupe 2008-2012
凱門雙門跑車 S 3.4M 97.21   33872176Coupe 2005-2009
凱門雙門跑車 S 3.4MA1.21   34362356Coupe 2009-2013

適用發動機

 • 保時捷 M 96.05
 • 保時捷 M 96.25
 • 保時捷 M 96.26
 • 保時捷 M 97.01
 • 保時捷 M 97.01S
 • 保時捷 M 97.20
 • 保時捷 M 97.21
 • 保時捷 M 97.22
 • 保時捷 MA1.01
 • 保時捷 MA1.02
 • 保時捷 MA1.20
 • 保時捷 MA1.21
 • 保時捷 MA1.22

參考號

廠商 號碼 號碼
MEYLE 414 641 00** 41464100**
OE 996 343 515 ** 996343515**
廠商 號碼 號碼
OE 996 343 515 ** 996343515**
關閉
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/參數

    標注名稱尺寸范圍單位
        

    聯系客服

    客服電話:020-36390347