t a  e 

求購本田氧傳感器365315BAA01

發布時間:2021-07-12 20:43:07 有效期至:2021-08-11 23:59:59
立即報價 距離報價結束還剩 15

求購產品

圖片 零件/參考號 參數 適用品牌 描述 單價/數量
Connector Gender : Male
Grade Type : Regular
Sensor Type : Heated
Thread Diameter : 0.697 in.
Wire Harness Length : 9.37 In.
Wire Quantity : 5
HONDA 365315BAA01
0.00
1

求購描述

氧傳感器365315BAA01

聯系人信息

登錄 查看求購者聯系信息
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/參數

    標注 名稱 尺寸范圍 單位
        

    聯系客服

    客服電話:020-36390347